Sculptor - Jan Frydrych

Browse through our different artists including painters, photographers, sculptors et digital artists.

Jan Frydrych - ART glass designer
Born 10 September 1953, Šumperk, Czech Republic

Education: Special glass educational establishment, Nový Bor, Czech Republic
Secondary school Liberec, Czech Republic
Pedagogical university Ústí nad Labem, Czech Republic
Experience:Teaching in educational establishment, Nový Bor, Czech Republic
Teaching in glass school - France, Japan and U.S.A.
From year 1982 Independent ART glass designer.

Appreciation:
1999 for "artistic activity" Award Masaryk´s Academy of Art

2000 for "art glass artist" Award Aliance´s Salvador Dalí

On collections:
UMPRUM museum Prague, Czech Republic

Mobile Museum of ART, Alabama, U.S.A.

an Frydrych - Artiste crystal contemporain
Né le 10 septembre 1953 à Šumperk, république Tchécoslovaque

Education : Etablissement spécialisé en verrerie Nový Bor république Tchécoslovaque
Deuxième école Liberec république Tchécoslovaque
Université pédagogique Ústí nad Labem république Tchécoslovaque
Professeur à l’établissement Nový Bor république Tchécoslovaque
Professeur en école de verrerie en France au Japon et aux USA
Depuis 1982 il est artiste indépendant

1999 il reçu le prix de l’académie des Arts Masaryk´s
2000 il reçu le prix Alliance Salvador Dali

Il a plusieurs oeuvres présentes dans les Musées, UMPRUM de Prague, Moblie Musée des Art en Alabama USA

Jan Frydrych - sklářský výtvarník
Narozen dne 10. září v Šumperku

Dětství prožil ve Šluknově v severních Čechách.
Po absolvování Odborného učiliště sklářského v Novém Boru vystudoval Gymnázium v Liberci a poté
Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem.
Krátce pracoval ve sklářském průmyslu v podniku Crystalex Nový Bor.
Dále vyučoval na Středním odborném učilišti sklářském v Novém Boru žáky v oboru brusič skla - kulič.
Své pedagogické vzdělání využil při výuce brusičských technik na školách ve Francii, Japonsku a U.S.A.
Od roku 1982 je na volné noze jako samostatný sklářský výtvarník.

Ocenění
1999 cena Masarykovy Akademie Umění za „uměleckou činnost“

2000 cena Aliance Salvatora Dalí za „uměleckou činnost“

Ve sbírkách UMPRUM muzeum,  Praha, Česká republika
 
Mobile Museum of Art, Alabama, USA